• پایگاه خبری رب - اخبار علوم تربیتی
  • چهارشنبه، ۲۸ آذر ۱۳۹۷
menu
search
از سوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود؛

فیلسوف کیست؟

دکتر رضا داوری اردکانی:

علم به پشتوانۀ خِرد نیاز دارد