پایگاه خبری رب | دکتر مهدی گلشنی نهاد علم در ایران را با رویکرد انتقادی ارزیابی می‌کند
  • پایگاه خبری رب - اخبار علوم تربیتی
  • یکشنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
menu
search
از سوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود؛

فیلسوف کیست؟

دکتر رضا داوری اردکانی:

علم به پشتوانۀ خِرد نیاز دارد