پایگاه خبری رب | آیندۀ سازمان سمت واکاوی می‌شود
  • پایگاه خبری رب - اخبار علوم تربیتی
  • جمعه، ۲۶ مرداد ۱۳۹۷
menu
search
از سوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود؛

فیلسوف کیست؟

دکتر رضا داوری اردکانی:

علم به پشتوانۀ خِرد نیاز دارد