• پایگاه خبری رب - اخبار علوم تربیتی
  • شنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۷
menu
search
  • بیش از اینکه نیازمند این باشیم رؤسای دانشگاه را تغییر دهیم، نیاز داریم خردی که رؤسا را رهبری می‌کند بازاندیشی شود و راهی برای تغییر خرد موجود فراهم کنیم. خردی که اکنون نهاد آموزش عالی را رهبری می‌کند، ره‌گشای مسائل انسانی و فرهنگی و اجتماعی نیست بلکه نوعی خرد تکنیکی است.
در یادداشتی از میثم مهدیار بررسی شد؛

خصوصی‌سازی آموزش و پرورش چه پیامدهایی دارد؟

سیاست خصوصی‌سازی آموزش‌ و پرورش اگرچه منافعی برای افزایش کیفیت آموزشی یا کم‌کردن بار اقتصادی دولت دارد اما به واسطۀ تبعات سنگین اجتماعی و فرهنگی نیازمند بازنگری و تأمل جدی است.

هفته‌نما
  • هفته گذشته
  • هفته جاری
  • هفته آتی