• پایگاه خبری رب - اخبار علوم تربیتی
 • شنبه، ۳ فروردین ۱۳۹۸
menu
search
 • در باب بحران نگارش دانشگاهی در ایران؛

  نوشتن ابزاری برای انتقال ایده‌‌‌ها نیست؛ روشی برای تولید دانش است

  رویکرد کلاسیک تحصل‌گرا و فنی قادر نیست مسئلۀ نوشتار دانشگاهی را توضیح دهد و به همین دلیل راهبردهای آموزشی آن برای مواجهه با چالش نوشتار دانشگاهی تاکنون نتوانسته است این چالش را حل کند. با در نظر گرفتن این واقعیت، رویکرد رقیبی که می‌توان در اینجا ارائه کرد، رویکرد سواد دانشگاهی است.
 • دکتر علی خورسندی؛

  آموزش عالی دیگر فی‌نفسه فضیلت یا اساساً ارزش نیست

  نقطۀ تاریک (و یا تاریک‌ترین نقطه) آموزش عالی ما حاشیه‌نشینی آن چیزهایی است که در قالب «روح دانشگاه» طرح بحث می‌شوند. نمود حقیقی این وضعیت آشوب‌ناک به حاشیه رفتن ارزش‌های بنیادینی است که ماهیت و بذرهای وجودی آموزش عالی را بنیان نهاده‌اند.
در یادداشتی از میثم مهدیار بررسی شد؛

خصوصی‌سازی آموزش و پرورش چه پیامدهایی دارد؟

سیاست خصوصی‌سازی آموزش‌ و پرورش اگرچه منافعی برای افزایش کیفیت آموزشی یا کم‌کردن بار اقتصادی دولت دارد اما به واسطۀ تبعات سنگین اجتماعی و فرهنگی نیازمند بازنگری و تأمل جدی است.

هفته‌نما
 • هفته گذشته
 • هفته جاری
 • هفته آتی