• پایگاه خبری رب - اخبار علوم تربیتی
  • شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹
menu
search

ما در پایگاه خبری رب به گزینش و پوشش خبرهای علوم تربیتی ایران می‌پردازیم؛ زیرا باور داریم برای این‌که دانش و نهاد آموزش و پرورش در این دیار یک‌گام به‌پیش رود، نیازمند خبررسانی و آگاه‌سازی‌های پیرامونی است.
رویدادها و ایده‌های آموزشی و پرورشی، اینک در دل ‌توده‌ای هراس‌آور از بی‌خبری پنهان شده و در این زمینه و زمانه است که می‌بایست بر زبان راند:

با منی وز من نمی‌داری خبر!

ازهمین‌رو ما خبرنگاری را گونه‌ای سامان‌یابی و سازندگی می‌بینیم و باور داریم که می‌توانیم دست‌دردست همدیگر پایگاه خبری رب را شکل دهیم و توانمندی‌ها، همبستگی‌ها، کاستی‌ها و کوشش‌های آموزشی و پژوهشی را در زمینۀ علوم تربیتی هم‌رسان کنیم تا اراده‌ها و بایسته‌ها و امکان‌های بهبودگر آموزش و پروش را به آگاهی همگانی درآوریم و از این راه بسازیم فردا را که فردات مبارک باد.

 

مدیرمسئول: حبیب‌الله رحیم‌پور ازغدی، دانشجوی دکتری فلسفۀ آموزش و پرورش

سردبیر: معصومه قنبری، کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی

 

با شمارۀ ۰۹۹۰۷۳۰۰۶۷۰ با ما تماس بگیرید.